Image

Правила

Целта на конкурса е провокация!

Сами ли си поставяме ограниченията?

 

За участие в конкурса трябва да разработите есе спрямо вашето виждане за дадена картина, но и ограничено със съответната ключова дума за нея. Слагаме тази ограночителна рамка с цел съпоставимост на есетата.

МОГАТ ДА УЧАСТВАТ СТУДЕНТИ ОТ ВСИЧКИ УНИВЕРСИТЕТИ!

 

Указания за техническо оформяне на есетата :

Максимален обем – 5 печатни страници; • Изисквания за форматиране: • Papersize: A4; • Margins: top – 3 cm, bottom – 3 cm, left – 3 cm, right – 3 cm.; • Номерация на страниците – долу, центрирано, от 1 до n.; • Заглавие: – TimesNewRoman, 14 pt, Bold, Centered, главни букви; Подзаглавието трябва да съдържа имената на участниците, тяхната специалност, курс и университет • Основен текст: шрифт – TimesNewRoman, TimesNewRomanCyrillic, размер – 12 pt, двустранно подравняване; междуредие: 1,5 pt; • нов абзац с отстъп 1 см (Format-Paragraph – Special (Firstline – 1 sm.);

 

 

Критрий Брой точки
1 Собствена интерпретация на проблематиката от автора [ спрямо ключова дума/израз ] 0 – 20
2 Ясно дефинирана теза 0 – 20
3 Последователност на изложението 0 – 20
4 Оригиналност 0 – 20
5 Стилистика 0 – 20

 

Краният срок за подаване на есетата е 15.06.2014г.
Спечелилите есета ще бъдат обявени на 25.06.2014г.

 

Може да кандидатствате чрез вградената апликационната форма в сайта.